ทําบัญชีสมุทรปราการ logo

เราอยากให้คุณได้อ่าน

บทความ

การตรวจสอบบัญชี คือ?

การตรวจสอบบัญชี-สมุทรปราการ

ความหมายของคำว่า ตรวจสอบบัญชี ?

ตรวจสอบบัญชี คืออะไร ?   

หลายๆ คนอาจะสงสัยว่า ทำไมเราต้องการทำ แล้วการตรวจสอบนี้คืออะไร มาหาคำตอบกันได้ในบทความนี้กัน การตรวจสอบบัญชี คือ กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน ที่บันทึกในบัญชีขององค์กร หรือบริษัท โดยการตรวจสอบนี้ จะทำขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด และตามนโยบาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชี และการส่งรายงานทางการเงิน

โดยมุ่งเน้นในการตรวจสอบความถูกต้อง และความเป็นไปได้ของข้อมูลทางการเงินที่บันทึกในสมุดรายวัน และรายงานการเงิน การตรวจสอบนี้จะมีจุดมุ่งหมายในการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน การรายงานรายได้ และรายจ่าย การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร และการควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการบัญชี สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ได้รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ พร้อมให้คำแนะนำคุณ เพียงโทรหาเรา 063-889-5082 

ประเภทของการ ' ตรวจสอบบัญชี '

1. การตรวจสอบภายนอก (External Audit)

เป็นการตรวจสอบ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกอิสระ (Independent) ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กร หรือบริษัทที่ต้องการตรวจสอบ การตรวจสอบภายนอก มักจะดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีอิสระ (External Auditor) และมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงิน และควบคุมภายในองค์กร

2. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

เป็นการตรวจสอบ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายใน (Internal) ซึ่งสามารถเป็นทีมงานภายในขององค์กร หรือบริษัท การตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยง และประสิทธิภาพในกระบวนการบัญชี และช่วยเสริมความเชื่อถือให้กับคณะกรรมการ และผู้บริหารขององค์กร

เริ่มต้นทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อน ตรวจสอบบัญชี

สิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนการตรวจสอบกันก่อนความถูกต้อง และความเป็นไปได้ของข้อมูลทางการเงินขององค์กร  คือ 

 1. เอกสารทางการเงิน: ควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีขององค์กร เช่น ใบรับ-จ่ายเงิน, ใบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย, รายงานการเงิน, สมุดบัญชีทั้งหมด เป็นต้น

 2. สมุดรายวัน: ต้องเตรียมสมุดรายวันที่ถูกบันทึกที่อัปเดตล่าสุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี

 3. ระบบบัญชี: ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบบัญชีขององค์กรมีการทำงานอย่างถูกต้อง และสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกระบวนการตรวจสอบ

 4. เอกสารสำคัญ: เอกสารที่มีความสำคัญ สำหรับการตรวจสอบ เช่น สัญญาการซื้อขาย, สัญญาการกู้ยืม, สัญญาเช่า และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 5. ความถูกต้องของข้อมูล: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินที่บันทึกในสมุดรายวัน และรายงานการเงิน

 6. นโยบาย และข้อบังคับ: ต้องเตรียมนโยบาย และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ที่ตรวจสอบเข้าใจและปฏิบัติตาม

 7. ทีมงานตรวจสอบ: มีทีมงานตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ และเข้าใจกระบวนการธุรกรรมทางการเงิน

 8. การตรวจสอบเว็บไซต์ และระบบคอมพิวเตอร์: หากมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในกระบวนการบัญชี ควรตรวจสอบเว็บไซต์ และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าความปลอดภัย และความถูกต้องของข้อมูล

 9. รายงานการตรวจสอบ: เตรียมรายงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และข้อมูลทางการเงินให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ

 10. การตรวจสอบความถูกต้องของการบัญชี: ควรเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่าย รายได้  และสมุดรายวัน

ทำไมต้องจ้างบริษัทเพื่อ ตรวจสอบบัญชี ?

การจ้าง สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี เป็นทางเลือกที่มีประโยชน์ สำหรับองค์กร หรือบริษัทในหลายๆ ด้าน นี่คือ เหตุผลที่องค์กรอาจต้องจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชี:

 1. ความเชี่ยวชาญ: บริษัทตรวจสอบบัญชี มักมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคในการวิเคราะห์รายการบัญชี และรายงานการเงินอย่างละเอียด และเป็นระบบ การมีทีมงานที่คุ้นเคยกับหลักการบัญชี และมีประสบการณ์สามารถช่วยให้องค์กรได้ครอบคลุมและทันสมัย

 2. ความเป็นอิสระ และความเป็นกลาง: การนำเอาภายนอกมาตรวจสอบระบบ และกระบวนการภายในขององค์กร ซึ่งทำให้การตรวจสอบนั้นเป็นอิสระ และเป็นกลาง ซึ่งทำให้สามารถควบคุม และตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ และมีความเป็นกลาง

 3. ส่งเสริมความน่าเชื่อถือ: บริษัทตรวจสอบภายนอก ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในรายงานการเงินขององค์กร การเปิดเผยว่า รายงานการเงินได้รับการตรวจสอบ โดยบริษัทที่มีชื่อเสียง และเชี่ยวชาญ เป็นทางการจะเพิ่มความน่าเชื่อถือในองค์กรต่อหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงลูกค้า และผู้ลงทุน

 4. การปรับปรุงกระบวนการ: บริษัทตรวจสอบภายนอก สามารถช่วยให้องค์กรรู้ถึงข้อบกพร่อง  และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการการเงิน ซึ่งอาจช่วยในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบัญชี และกระบวนการทางการเงินขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 5. ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย: การจ้างบริษัทตรวจสอบ จะช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการทำการตรวจสอบ โดยบริษัทตรวจสอบภายนอกมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และรับรองความถูกต้องของรายงานการเงินอย่างเป็นทางการ

การตรวจสอบบัญชี โดยบริษัทตรวจสอบภายนอกเป็นการมีตัวบ่งชี้ และการยืนยันว่ารายงานการเงินขององค์กรมีความน่าเชื่อถือ และตรงตามหลักการบัญชี นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรมีความมั่นใจในกระบวนการภายใน และสามารถเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ 

ไม่อยากยุ่งยากเรื่องเอกสารด้านบัญชี ปรึกษาเรา สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สุมทรปราการ

ทำบัญชี-ตรวจสอบบัญชี-how to จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ-ภาษีเงินได้นิติบุคคล

การตรวจสอบบัญชีมีความสำคัญมาก ในการสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับข้อมูลทางการเงินขององค์กร การตรวจสอบอย่างเป็นระบบจะช่วยให้องค์กรมีกระบวนการบัญชีที่น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในทุกขั้นตอนของการทำงาน สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท จัดการทำบัญชี และยินดีเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีให้คุณ

บทความล่าสุด

  ทุนจดทะเบียนบริษัท ของคุณ ควรมีเท่าไหร่ ?

  December 22, 2023|

  ข้อสังเกตง่ายๆ บริษัทของคุณ ควรมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ? พีรวิชญ์ จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ราคาถูก คุ้มค่า การันตีประสบการณ์กว่า 20…

  Load More

  End of Content.

  รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี
  เริ่มต้น 1,000 บาท

  จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ

  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ

  รับจบทุกปัญหา ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท พร้อมให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี เพื่อให้คุณมีเวลาเพิ่มในการขยายธุรกิจ

  ทําบัญชีสมุทรปราการ logo
  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท และภาษี ถูกต้องตามหลักของกฏหมาย

  Contact Info