ทําบัญชีสมุทรปราการ logo

เราอยากให้คุณได้อ่าน

บทความ

ตัวอย่าง การจดทะเบียนบริษัท

ตัวอย่าง การจดทะเบียนบริษัท-image01

ตัวอย่าง การจดทะเบียนบริษัท

ตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทที่ พีรวิชญ์ นำมาให้ศึกษาในวันนี้ สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจ 

ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องให้ความสำคัญในทุกๆขั้นตอน เพื่อให้การจดทะเบียนบริษัทของเราราบรื่น และไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง 

ตัวอย่าง การจดทะเบียนบริษัท และเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัท

 1. เลือกประเภทของบริษัท : ก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการจดทะเบียนบริษัท นักลงทุนจะต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง เช่น บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน ซึ่งการเลือกประเภทของบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผลต่อกฎหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต เช่น บริษัทจำกัด (บริษัทมีหุ้นส่วน), บริษัทมหาชน (บริษัทมีหุ้นสาธารณะ), หรือบริษัทจดทะเบียนในพื้นที่เฉพาะ เพราะแต่ละประเภทจะมีข้อกำหนดและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน
 2. เลือกชื่อบริษัท : การเลือกชื่อบริษัทที่ต้องการจดทะเบียน ชื่อบริษัทนั้นจะต้องไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นที่มีอยู่แล้ว และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทอื่น ควรใช้ชื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการอื่นๆ และสื่อถึงแนวคิดหรือธุรกิจของบริษัทได้อย่างชัดเจน
 3. จัดเตรียมเอกสาร : นักลงทุนจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้ก่อตั้ง ที่อยู่ที่ติดต่อของบริษัท และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัทเป็นต้น ซึ่งการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการจดทะเบียนบริษัท 
 4. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท : หลังจากเตรียมเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว นักลงทุนจะส่งคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารที่เตรียมไว้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์
 5. รอการตรวจสอบและอนุมัติ : หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทไปแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบจะตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้  หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หน่วยงานจะอนุมัติการจดทะเบียนบริษัท
 6. รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท : เมื่อการจดทะเบียนบริษัทได้รับการอนุมัติ นักลงทุนจะได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทซึ่งเป็นหลักฐานทางกฎหมายแสดงว่าบริษัทได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว
 7. จัดตั้งบริษัท : หลังจากได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทแล้ว นักลงทุนสามารถดำเนินการจัดตั้งบริษัทและเริ่มต้นกิจการของตนได้ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดบัญชีธุรกิจ, การจ้างงาน, และการเริ่มต้นกิจการทั่วไปของบริษัทด้วย

ปัญหาการจดทะเบียนบริษัท ที่คุณต้องเตรียมรับมือ

แน่นอนว่ากระบวนการและขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัทบางขั้นตอนอาจเกิดปัญหาได้ เราจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือไว้ก่อน 

 • ชื่อบริษัทซ้ำ  บางครั้งชื่อที่คิดออกมาอาจถูกใช้ไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถใช้ชื่อนั้นได้ ทำให้ต้องเลือกชื่อใหม่ หรือเพิกเฉยต่อการใช้ชื่อนั้นๆ

พีรวิชญ์แนะนำ : ก่อนที่คุณจะตั้งชื่อบริษัท, ให้ค้นหาชื่อที่คุณสนใจในฐานข้อมูลการจดทะเบียนก่อน เพื่อตรวจสอบว่ามีบริษัทอื่นที่ใช้ชื่อที่คล้ายคลึงกันอยู่แล้วหรือไม่ ตรวจสอบว่าชื่อที่คุณสนใจไม่ละเมิดสิทธิบัตร หรือการจดทะเบียนทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่น

 • เอกสารที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง การจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีข้อผิดพลาดอาจทำให้กระบวนการจดทะเบียนบริษัทเสียเวลาและเงิน 

พีรวิชญ์แนะนำ : เอกสารจดทะเบียนบริษัทที่ต้องใช้ จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่กรณี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  >> เอกสารจดทะเบียนบริษัท สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ 

 • กฎหมายและข้อบังคับ  บางครั้งกฎหมายและข้อบังคับในการจดทะเบียนบริษัทอาจมีความซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติตามเป็นไปได้ยาก
 • การรอคอยอนุมัติ หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทไปแล้ว การรอคอยให้หน่วยงานตรวจสอบและอนุมัติอาจใช้เวลานานและทำให้เกิดความไม่พอใจ
 • ค่าใช้จ่าย การจดทะเบียนบริษัทอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยเฉพาะในบางประเทศหรือสถานการณ์ที่ธุรกิจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม
 • ข้อจำกัดและข้อผูกพัน บางประเทศอาจมีข้อจำกัดในการจดทะเบียนบริษัท เช่น ข้อกำหนดในการส่งเอกสาร หรือข้อจำกัดในการเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท
 • ปัญหาทางภาษี การจดทะเบียนบริษัทอาจมีผลกระทบต่อภาษีที่ต้องชำระ และการปรับปรุงแผนภาษีให้เหมาะสมอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาทางภาษี

พีรวิชญ์  มีทริคแนะนำ เพื่อช่วยให้กระบวนการจดทะเบียนบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด สิ่งที่ต้องพิจารณา ก็คือปัจจัยการทำธุรกิจ 3 ปัจจัยหลักๆ  ดังนี้

 1. การวางแผนล่วงหน้า : วางแผนการจดทะเบียนบริษัทล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ เตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นล่วงหน้า และกำหนดกำหนดเวลาที่เป็นไปได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
 2. การใช้บริการที่ปรึกษา : การใช้บริการที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัทสามารถช่วยลดความยุ่งเหยิงและเร่งกระบวนการได้ พวกเขาสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่

จำเป็นและกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

“ ขาดที่ปรึกษา มีปัญหาเรื่องบัญชี ”

สำนักงานพีรวิชญ์ ทำบัญชี มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมช่วยเหลือ

และยินดีเป็นที่ปรึกษา พีรวิชญ์  จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ‘

ทำบัญ-ตรวจสอบบัญชี-จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ

คุ้มค่า ราคาถูก – ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ด้วยราคาที่เหมาะสม

มีประสบการณ์ตรง – เชี่ยวชาญในการบัญชี จดทะเบียนบริษัท ยื่นภาษี ทั้งรายเดือน/ปี 

มีทีมงานมืออาชีพ – เราพร้อมให้คำปรึกษาด้านบัญชี งานจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท 

ติดต่อง่าย – สำนักงานพีรวิชญ์ ทำบัญชี สมุทรปราการ เปิดบริการทุกวัน 9.00-19.00 น. สามารถติดต่อได้ตลอด

ประหยัดเวลา – ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลา เพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง

ถูกต้องตามกฎหมาย – เรารักษาความถูกต้อง ของเอกสารทางการเงินต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

       3. การใช้เทคโนโลยี: การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการส่งเอกสารอาจช่วยลดเวลาในการกระทำบางอย่างได้ เช่น การส่งเอกสารผ่านอีเมลหรือใช้แพลตฟอร์มการจัดการเอกสารออนไลน์

       4. การเตรียมเอกสารล่วงหน้า : ตรวจสอบว่าเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัทมีอยู่และครบถ้วนตามที่ต้องการ และเตรียมเอกสารล่วงหน้าเพื่อป้องกันความล่าช้าในกระบวนการ

       5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารและการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์ สามารถช่วยลดความล่าช้าในกระบวนการได้

       6.การอัปเดตและติดตาม :  ติดตามการเคลื่อนไหวของกระบวนการการจดทะเบียนบริษัทอย่างใกล้ชิดและอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และทำการปรับปรุงตามข้อแนะนำหรือข้อความจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ถ้าคุณทำตามทริคเหล่านี้ คุณจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการจดทะเบียนบริษัทได้อย่างแน่นอน!!

การจดทะเบียนบริษัท เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณในระยะยาว ควรปรึกษากฎหมาย หรือ นักกฎหมายที่เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัท เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องก่อนการดำเนินกระบวนการนี้ หากคุณเป็นกังวล ขาดที่ปรึกษา มีปัญหาเรื่องบัญชี หรือขาดความเข้าใจเรื่องภาษี  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี มีทีมงานผู้เชียวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมช่วยเหลือ และยินดีเป็นที่ปรึกษา

ตัดปัญหาความยุ่งยากให้ พีรวิชญ์การบัญชี จัดการให้คุณ

 • หมดกังวลในทุกด้านเรื่องเอกสาร หมดความกังวล ลดความผิดพลาด ประหยัดเวลา ในการดำเนินงาน
 • สนับสนุนและเคียงข้างตลอดงาน พร้อมให้การสนับสนุนและเคียงข้าง ในทุกการเดินทางของการทำธุรกิจ 
 • ใส่ใจรายละเอียดงาน ความถูกต้องทุกขั้นตอน ใส่ใจเรื่องความถูกต้อง ตรงต่อเวลาและความคุ้มค่าต่อราคา
 • มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปีในการทำงาน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ บริการวางแผนงานด้านบัญชี ที่เหมาะสมกับกิจการ
ทำบัญชี-ตรวจสอบบัญชี-how to จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ-ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทความล่าสุด

  ทุนจดทะเบียนบริษัท ของคุณ ควรมีเท่าไหร่ ?

  December 22, 2023|

  ข้อสังเกตง่ายๆ บริษัทของคุณ ควรมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ? พีรวิชญ์ จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ราคาถูก คุ้มค่า การันตีประสบการณ์กว่า 20…

  Load More

  End of Content.

  รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี
  เริ่มต้น 1,000 บาท

  จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ

  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ

  รับจบทุกปัญหา ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท พร้อมให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี เพื่อให้คุณมีเวลาเพิ่มในการขยายธุรกิจ

  ทําบัญชีสมุทรปราการ logo
  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท และภาษี ถูกต้องตามหลักของกฏหมาย

  Contact Info