ทําบัญชีสมุทรปราการ logo

เราอยากให้คุณได้อ่าน

บทความ

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทมีหลายขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม การจดทะเบียนบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญที่ควรทำเมื่อต้องการก่อตั้งธุรกิจใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของคุณมีฐานที่แข็งแรงและประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

การจดทะเบียนบริษัท เป็นการกำหนดตัวตนกฎหมาย โดยจะให้บริษัทกำหนดตัวตนเป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นตัวแทนทางกฎหมายของธุรกิจ ทำให้มีความสามารถในการกระทำกิจกรรมธุรกิจต่างๆ อย่างเป็นทางการ นอกจากนั้นยังช่วยเสริมความน่าเชื่อถือในทางธุรกิจและช่วยให้ผู้ลงทุนรู้สึกมั่นใจในการลงทุนในธุรกิจนั้นๆ ทำให้ธุรกิจเชื่อถือได้ในตลาดและกับลูกค้า ลูกหนี้ รวมถึงผู้ลงทุน และมีข้อดีอื่นๆอีกมากมาย เช่น

ความสามารถในการขายหุ้น : การจดทะเบียนบริษัทช่วยให้บริษัทมีความสามารถในการขายหุ้นหรือรวมเงินทุนจากผู้ลงทุนเพิ่มเติมได้

ความสามารถในการขอสินเชื่อ : บริษัทที่จดทะเบียนมีความสามารถในการขอสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น

ความปลอดภัยทางกฎหมาย : การจดทะเบียนบริษัทช่วยให้ธุรกิจปกป้องตัวจากความรับผิดตามกฎหมายของเจ้าของธุรกิจส่วนตัว และเป็นการแยกความรับผิดระหว่างบริษัทกับเจ้าของ

โอกาสในการขยายธุรกิจ : การจดทะเบียนบริษัทมีประสิทธิภาพในการขยายธุรกิจออกไปยังตลาดใหม่ หรือก่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม พีรวิชญ์  จึงได้รวบรวมขั้นตอนสำคัญมาให้อ่านเพื่อศึกษาเพิ่มเติมก่อนจดทะบียนบริษัท ดังนี้

        1. เลือกประเภทของบริษัท : ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการจดทะเบียน คุณจะต้องกำหนดประเภทของบริษัทที่คุณต้องการสร้าง เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้างหุ้นส่วน, หรือบริษัทส่วนมหาชน ซึ่งประเภทนี้อาจมีชื่อและกฎหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

       วิธีการเลือกประเภทของบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

 • ควรพิจารณาลักษณะและกลยุทธ์ของธุรกิจของคุณว่าเหมาะกับประเภทของบริษัทใด ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการรับทุนจากผู้ลงทุนมากมาย บริษัทส่วนตัวอาจไม่เป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากมีการจำกัดในการขายหุ้นและเข้าถึงทุน
 • ประเภทของบริษัทจะมีผลต่อความรับผิดชอบของเจ้าของธุรกิจ บริษัทจำกัดด้วยหุ้นจำนวนจำกัด (บริษัทจำกัด) จะช่วยปกป้องทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจ
 • ประเภทของบริษัทอาจมีผลต่อการเสียภาษีของธุรกิจ คุณควรสำรวจนโยบายภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเภทของบริษัทในท้องถิ่นที่คุณต้องการจดทะเบียน
 • บริษัทส่วนตัวอาจมีความยืดหยุ่นในการเข้าถึงทุนของส่วนตัว ในขณะที่บริษัทสาธารณะมีโอกาสในการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์
 • ในบางประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเภทบริษัทที่ต้องปฏิบัติตาม คุณควรตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกประเภทที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

        2. เลือกชื่อบริษัท : คุณจะต้องเลือกชื่อที่มีความเฉพาะ เช่น ไม่ใช้ชื่อที่ซ้ำกับบริษัทอื่น, ไม่ใช้ชื่อที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ตราสารและชื่อที่เป็นคำสำนวนที่ไม่เหมาะสม

        วิธีการเลือกชื่อบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

 • ควรเลือกชื่อที่มีความเฉพาะและไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น คุณสามารถตรวจสอบความเฉพาะของชื่อที่เลือกได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ
 • ชื่อของบริษัทควรสอดคล้องกับลักษณะและกลยุทธ์ของธุรกิจของคุณ มันควรสื่อถึงบรรยากาศและค่านิยมของธุรกิจของคุณอย่างเหมาะสม
 • ความจำง่าย: ควรเลือกชื่อที่ง่ายต่อการจำและการสะกดคำ เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถจดจำและค้นหาได้ง่าย
 • การตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา: ควรตรวจสอบว่าชื่อที่คุณเลือกไม่ละเมิดสิทธิ์ตราสารหรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่น
 • การสื่อสารบริษัท: ชื่อของบริษัทควรสื่อถึงภาพลักษณ์และค่านิยมของบริษัท มันควรเป็นชื่อที่สร้างความประทับใจและเข้าใจได้ง่าย
 • การเลือกคำศัพท์: ควรเลือกคำหรือคำสำนวนที่มีความหมายเชิงบวกและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
 • การคำนึงถึงอนาคต: ควรพิจารณาถึงการขยายธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เลือกชื่อที่ไม่จำกัดธุรกิจเฉพาะใดเฉพาะหนึ่ง แต่เป็นชื่อที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับอนาคตของธุรกิจของคุณ
 • การตรวจสอบความสามารถในการใช้ชื่อ: ควรตรวจสอบว่าชื่อที่คุณเลือกยังไม่ถูกใช้ไปแล้ว และไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชื่อบริษัท

        3. จัดเตรียมเอกสาร : จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เช่น สมุดบันทึกการประชุมผู้ก่อตั้ง, บันทึกการกำหนดผู้ดำเนินการ, และเอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนด

       เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในกระบวนการจดทะเบียนบริษัท

 • เอกสารสำหรับการจดทะเบียนบริษัท : เอกสารพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับกระบวนการจดทะเบียนบริษัท เช่น คำขอจดทะเบียนบริษัท, สมุดบันทึกการประชุมผู้ก่อตั้ง, สมุดบันทึกการกำหนดผู้ดำเนินการ, และเอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎหมาย
 • เอกสารที่ยืนยันตัวตนของผู้ก่อตั้ง: เอกสารที่ระบุตัวตนของผู้ก่อตั้งบริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชน, หรือหลักฐานการยืนยันตัวตนอื่น ๆ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น: หากมีการมีผู้ถือหุ้นในบริษัท อาจจำเป็นต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เช่น สัญญาหุ้นส่วน, บัตรหุ้น, หรือเอกสารการโอนหุ้น
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้ง: เอกสารที่ยืนยันสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา เช่น สัญญาเช่าสถานที่, หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของสถานที่, หรือเอกสารที่ยืนยันสิทธิ์การเช่า
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนิติบุคคล: เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สถิติบริษัท, และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนิติบุคคลอื่น ๆ
 • เอกสารทางภาษี: เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น หนังสือรับรองการลงทะเบียนภาษีอากร, หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนภาษีอื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎหมายท้องถิ่น

“ ขาดที่ปรึกษา มีปัญหาเรื่องบัญชี ”

สำนักงานพีรวิชญ์ ทำบัญชี มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมช่วยเหลือ

และยินดีเป็นที่ปรึกษา พีรวิชญ์  จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ‘

ทำบัญ-ตรวจสอบบัญชี-จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ

คุ้มค่า ราคาถูก – ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ด้วยราคาที่เหมาะสม

มีประสบการณ์ตรง – เชี่ยวชาญในการบัญชี จดทะเบียนบริษัท ยื่นภาษี ทั้งรายเดือน/ปี 

มีทีมงานมืออาชีพ – เราพร้อมให้คำปรึกษาด้านบัญชี งานจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท 

ติดต่อง่าย – สำนักงานพีรวิชญ์ ทำบัญชี สมุทรปราการ เปิดบริการทุกวัน 9.00-19.00 น. สามารถติดต่อได้ตลอด

ประหยัดเวลา – ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลา เพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง

ถูกต้องตามกฎหมาย – เรารักษาความถูกต้อง ของเอกสารทางการเงินต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

        4. ยื่นเอกสาร : ยื่นเอกสารที่จัดเตรียมไว้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท อาจเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลการลงทะเบียนบริษัทในประเทศนั้น ๆ

       การยื่นเอกสารในกระบวนการจดทะเบียนบริษัทจะต้องยื่นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย

       ตัวอย่างของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทได้แก่

 • กรมการค้าภายใน: สำหรับบริษัทในประเทศหลัก เช่น บริษัทจำกัดในประเทศไทย
 • สำนักงานบัญชีและสำนักงานการค้าระหว่างประเทศ: สำหรับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น บริษัทระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป
 • สำนักงานทะเบียนการค้าและสำนักงานกฎหมายบริษัท: บางประเทศอาจมีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท
 • สำนักงานทะเบียนบริษัท: หน่วยงานเฉพาะที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท
 • หน่วยงานรัฐบาลภาครัฐ: บางครั้งอาจมีการจดทะเบียนบริษัทที่ต้องทำที่ระดับภูมิภาค

        5. การจดทะเบียน : เมื่อเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนด หน่วยงานจะดำเนินการจดทะเบียนบริษัทให้กับคุณ

        การจดทะเบียนมีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอย่างละเอียด เช่น

 • การส่งเอกสาร: คุณจะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าภายใน หรือ สำนักงานบริหารงานการค้าระหว่างประเทศ
 • การตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร: เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบจะตรวจสอบเอกสารที่คุณส่งมา เพื่อให้แน่ใจว่ามันครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมาย การตรวจสอบอาจมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมหรือตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • การตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด: เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าเอกสารที่ยื่นเข้ามาสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุในเอกสาร
 • การแจ้งประสาน: หากมีข้อมูลหรือเอกสารที่ขาดหายไป หรือมีข้อผิดพลาด หรือข้อมูลที่ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่จะแจ้งประสานกับคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือการแก้ไข
 • การอนุมัติหรือปฏิเสธ: เมื่อเอกสารถูกตรวจสอบและพบว่ามันสมบูรณ์และเป็นไปตามกฎหมาย หรือหากได้รับการแก้ไขแล้วเป็นไปตามที่ต้องการ เจ้าหน้าที่จะอนุมัติการจดทะเบียนบริษัท ในทางกลับกันหากพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหาย เจ้าหน้าที่อาจจะปฏิเสธการจดทะเบียนบริษัทและต้องการให้คุณแก้ไขหรือระบุข้อมูลให้เพียงพอก่อน

        6. รับหนังสือรับรอง : หลังจากที่บริษัทได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับหนังสือรับรองหรือเอกสารที่แสดงถึงการจดทะเบียนของบริษัท        หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนโดยเป็นทางการในประเทศที่เกี่ยวข้อง

       หนังสือรับรองเหล่านี้มักมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท เช่น

 • ยืนยันการจดทะเบียน: หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทยืนยันว่าบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท: ภายในหนังสือรับรองจะระบุข้อมูลพื้นฐานของบริษัท เช่น ชื่อบริษัท, ที่อยู่, ประเภทของบริษัท, และเลขทะเบียนบริษัท
 • วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียน: บางครั้งหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทอาจระบุวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมหลักของบริษัท เพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าบริษัทมีจุดมุ่งหมายและธุรกิจหลักอย่างไร
 • ผู้รับรองหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ: หนังสือรับรองบางครั้งอาจระบุชื่อและตำแหน่งของผู้รับรองหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท
 • วันที่ของการจดทะเบียน: บันทึกวันที่ที่บริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นทางการ
 • ลายเซ็น: บางครั้งหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจะมีลายเซ็นหรือสัญญาณของเจ้าหน้าที่หรือองค์กรที่รับผิดชอบในการออกหนังสือรับรองนั้น

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทมักถูกใช้เพื่อการยืนยันสถานะของบริษัทในการดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างเช่น เมื่อต้องการเปิดบัญชีธุรกิจ, ขอสินเชื่อ, หรือทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการการยืนยันจากหน่วยงานทางการเงินหรือคู่ค้าของคุณ

การจดทะเบียนบริษัท เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณในระยะยาว ควรปรึกษากฎหมาย หรือ นักกฎหมายที่เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัท เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องก่อนการดำเนินกระบวนการนี้ หากคุณเป็นกังวล ขาดที่ปรึกษา มีปัญหาเรื่องบัญชี หรือขาดความเข้าใจเรื่องภาษี  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี มีทีมงานผู้เชียวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมช่วยเหลือ และยินดีเป็นที่ปรึกษา

ตัดปัญหาความยุ่งยากให้ พีรวิชญ์การบัญชี จัดการให้คุณ

 • หมดกังวลในทุกด้านเรื่องเอกสาร หมดความกังวล ลดความผิดพลาด ประหยัดเวลา ในการดำเนินงาน
 • สนับสนุนและเคียงข้างตลอดงาน พร้อมให้การสนับสนุนและเคียงข้าง ในทุกการเดินทางของการทำธุรกิจ 
 • ใส่ใจรายละเอียดงาน ความถูกต้องทุกขั้นตอน ใส่ใจเรื่องความถูกต้อง ตรงต่อเวลาและความคุ้มค่าต่อราคา
 • มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปีในการทำงาน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ บริการวางแผนงานด้านบัญชี ที่เหมาะสมกับกิจการ
ทำบัญชี-ตรวจสอบบัญชี-how to จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ-ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทความล่าสุด

  ทุนจดทะเบียนบริษัท ของคุณ ควรมีเท่าไหร่ ?

  December 22, 2023|

  ข้อสังเกตง่ายๆ บริษัทของคุณ ควรมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ? พีรวิชญ์ จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ราคาถูก คุ้มค่า การันตีประสบการณ์กว่า 20…

  Load More

  End of Content.

  รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี
  เริ่มต้น 1,000 บาท

  จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ

  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ

  รับจบทุกปัญหา ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท พร้อมให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี เพื่อให้คุณมีเวลาเพิ่มในการขยายธุรกิจ

  ทําบัญชีสมุทรปราการ logo
  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท และภาษี ถูกต้องตามหลักของกฏหมาย

  Contact Info