ทําบัญชีสมุทรปราการ logo

เราอยากให้คุณได้อ่าน

บทความ

เทคนิค การตั้งชื่อจดทะเบียนบริษัท 2024

การตั้งชื่อจดทะเบียนบริษัทนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของุรกิจไม่ควรมองข้าม  ซึ่งการเลือกและจดชื่อบริษัทนั้น ถือเป็นขั้นตอนสำคัญอันดับต้นๆ เพราะชื่อ เป็นเรื่องที่เจ้าของกิจการ หรือคนทำธุรกิจไม่ควรมองข้าม แต่ละคนก็จะใช้เทคนิคในการตั้งชื่อที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงการตั้งชื่อธุรกิจ เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับธุรกิจตนเอง

สำหรับใครที่กำลังมองหาเทคนิคในการตั้งชื่อ สำนักงานบัญชี พีรวิชญ์ สมุทรปราการ ได้รวบรวมข้อมูลการจดชื่อบริษัท สมุทรปราการ มาให้เรียบร้อย ติดตามอ่านได้ที่บทความนี้เลย

การตั้งชื่อจดทะเบียนบริษัท ' ไม่ควรเลือกชื่อ ที่ซ้ำกับบริษัทอื่น '

ควรเลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น พร้อมทั้งสื่อความเป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจคุณ เพื่อทำให้ลูกค้าหรือพันธมิตรเข้าใจง่ายและจำได้ ต้องไม่มีคำหยาบคาย หรือคำที่ไม่เหมาะสม 

การตั้งชื่อจดทะเบียนบริษัท ' ไม่ควรใช้ชื่อที่ ใกล้เคียงกับบริษัทที่มีชื่อเสียง '

การหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อที่ใกล้เคียงกับบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อคุณตั้งชื่อบริษัทของคุณ เพราะมีความเสี่ยงที่ชื่อที่คุณเลือกอาจสร้างความสับสน และการโต้แย้งกับบริษัทที่มีชื่อเสียง

ก่อนที่คุณจะตั้งชื่อบริษัท, ให้ค้นหาชื่อที่คุณสนใจในฐานข้อมูลการจดทะเบียนก่อน เพื่อตรวจสอบว่ามีบริษัทอื่นที่ใช้ชื่อที่คล้ายคลึงกันอยู่แล้วหรือไม่ ตรวจสอบว่าชื่อที่คุณสนใจไม่ละเมิดสิทธิบัตร หรือการจดทะเบียนทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่น

หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อตนเอง

การที่หยิบเอาชื่อตนเองมาตั้งเป็นชื่อกิจการ หรือธุรกิจ ทำให้เราไม่เหนื่อยในการคิดชื่อใหม่ๆ แต่การที่เราใช้ชื่อตัวเองในการตั้งชื่อก็มีข้อจำกัดอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายกิจการออกไปในอนาคต ภาพลักษณ์ของธุรกิจ กรณีที่ต้องเผชิญกับปัญหา หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และแน่นอนว่า มันอาจส่งผลกับธุรกิจของคุณโดยตรง

ในบางกรณีการใช้ชื่อตัวเองอาจทำให้กระบวนการจดทะเบียน มีความซับซ้อนขึ้น เนื่องจากต้องมีการยืนยันตัวตน และการเชื่อถือตามกฏหมาย 

หากคุณตัดสินใจที่จะไม่ใช้ชื่อตนเองในการจดชื่อบริษัท, คุณสามารถเลือกชื่อที่สื่อถึงความเป็นอิสระ, ความเป็นเอกลักษณ์, และกิจกรรมหลักของธุรกิจของคุณให้ดีเช่นกัน ควรใช้เทคนิคการตั้งชื่อที่เป็นไปได้ให้คุณมีความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ และธุรกิจของคุณในระยะยาว

จดทะเบียนบริษัท ได้ที่ไหน ?

DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า How to จดทะเบียนบริษัท คนเดียว

การจดทะเบียนออนไลน์ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ผ่านระบบ DBD e-Registration แต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในเบื้องต้น และกระบวนการค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะการเตรียมเอกสาร ซึ่งต้องใช้เวลารอนาน 3-5 วัน แต่หากไม่อยากยุ่งยากเรื่องเอกสาร สำนักงานบัญชี พีรวิชญ์ ยินดีจัดการเอกสารทั้งหมดให้คุณ!

จดทะเบียนบริษัท ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

ทำบัญ-ตรวจสอบบัญชี-จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ

สิ่งสำคัญของขั้นตอนการจดทะเบียน คือ การเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้สำหรับยื่น จดทะเบียน โดยเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทให้ใช้ลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จากผู้ถือหุ้นคนใดก็ได้ 1 คน ส่วนเอกสารบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นแต่ละคน ให้ลงชื่อด้วยตนเองได้เลย เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนไปจด แบบวันเดียว ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีทั้งหมดดังนี้

 • แบบ บอจ. 1 หรือแบบคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • แบบ บอจ. 2 หรือหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมชำระอากรแสตมป์ 200.-
 • แบบ บอจ. 3 หรือรายการจดทะเบียนจัดตั้ง
 • แบบ ว. หรือแบบวัตถุที่ประสงค์
 • แบบ ก. หรือรายละเอียดกรรมการ
 • ใบแจ้งผลจองชื่อนิติบุคคล (ต้องยังไม่หมดอายุ)
 • หลักฐานเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • แบบ บอจ. 5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นในกิจการ
 • ที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ
 • สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
 • สำเนาข้อบังคับ พร้อมชำระอากรแสตมป์ 200.-
 • สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้ผู้ถือหุ้น
 

*กรณีบริษัทมีผู้ถือหุ้น เป็นคนต่างด้าวที่ถือหุ้นไม่เกิน 50% หรือ คนต่างด้าวไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น แต่เป็นกรรมการร่วมลงนามผูกพันกับบริษัท ต้องมีเอกสารหลักฐาน แสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นคนไทยทุกคน โดยต้องเป็นเอกสารที่ทางธนาคารออกให้ นำมาประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารจะต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับเงินที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคน นำมาลงทุน ซึ่งเป็นคำสั่งของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

รายการแถมฟรี  22 รายการ !

 • จองชื่อ ฟรี!
 • ตรายางบริษัท แบบหมึกในตัว ฟรี!
 • ออกแบบตรายาง  ฟรี!
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรี!
 • คัดเอกสารให้ทั้งชุด ฟรี!
 • เอกสารขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง ฟรี!
 • แบบฟอร์ม ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ฟรี!
 • แบบฟอร์ม ใบหัก ณ ที่จ่าย ฟรี!
 • แบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย ฟรี!
 • แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ ฟรี!
 • แบบฟอร์มใบส่งของ ฟรี!
 • แบบฟอร์มรายงานเงินเดือน ฟรี!
 • แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน ฟรี!
 • ไฟล์สัญญาเช่าสำนักงาน ฟรี!
 • ไฟล์สัญญาเช่ายานพาหนะ ฟรี!
 • ไฟล์สัญญาจ้าง ฟรี!
 • งานสต๊อคการ์ด ฟรี!
 • ไฟล์งานเงินสดย่อย ฟรี!
 • แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ฟรี!

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ต้อง สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี

สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี รับจดบริษัท ทั้งรูปแบบออนไลน์ และแบบยื่นตรงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี ที่มีคุณภาพ มีผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ในการทำงาน มายาวนาน และมีทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการ 

ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมทั้งคำปรึกษาแนะนำเพื่อให้งาน จดทะเบียนบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักของกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจของคุณ ดำเนินไปด้วยความสะดวก และ มั่นคง”

การตั้งชื่อบริษัท เป็นขั้นตอนที่สำคัญ และมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณในระยะยาว ควรปรึกษากฎหมาย หรือ นักกฎหมายที่เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัท เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องก่อนการดำเนินกระบวนการนี้ สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ และยินดีเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีให้คุณ

บทความล่าสุด

  ทุนจดทะเบียนบริษัท ของคุณ ควรมีเท่าไหร่ ?

  December 22, 2023|

  ข้อสังเกตง่ายๆ บริษัทของคุณ ควรมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ? พีรวิชญ์ จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ราคาถูก คุ้มค่า การันตีประสบการณ์กว่า 20…

  Load More

  End of Content.

  รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี
  เริ่มต้น 1,000 บาท

  จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ

  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ

  รับจบทุกปัญหา ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท พร้อมให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี เพื่อให้คุณมีเวลาเพิ่มในการขยายธุรกิจ

  ทําบัญชีสมุทรปราการ logo
  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท และภาษี ถูกต้องตามหลักของกฏหมาย

  Contact Info