ทําบัญชีสมุทรปราการ logo

เราอยากให้คุณได้อ่าน

บทความ

บัญชีรายรับ รายจ่าย วิธีทำเบื้องต้น

บัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารการเงิน ทั้งแบบส่วนตัว หรือกระทั่งธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดไหนเล็ก หรือใหญ่ก็ตาม จำเป็นต้องมีวินัย และทำอย่างสม่ำเสมอ การทำบัญชีช่วยให้คุณควบคุมการเงิน, วางแผนการเงิน, และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี 

บัญชีรายรับ รายจ่าย เหตุผลที่ควรทำ

การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นกระบวนการที่สำคัญมาก ในการบริหารสถานะการเงินของตัวบุคคล และธุรกิจ สิ่งนี้มีความสำคัญ เพราะมีผลต่อการควบคุมการเงิน การวางแผนการเงิน และการเตรียมพร้อมในอนาคตของเรา

 1. การควบคุมการเงิน: การทำบัญชีรายรับรายจ่ายช่วยให้คุณรู้ว่าเงินเข้า และเงินออกมาไปที่ไหน นี้ช่วยให้คุณควบคุมการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการใช้เงินโดยไม่รู้ตัว

 2. การวางแผนการเงิน: การบันทึกรายรับ รายจ่ายช่วยให้คุณวางแผนการเงินของคุณในอนาคต คุณสามารถกำหนดว่าควรลงทุน หรือออมเงินเก็บเป็นเงินสำรองอย่างไร และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. การจัดการหนี้: การทำบัญชีช่วยให้คุณทราบถึงระดับหนี้ และการผ่อนชำระที่คุณต้องทำ นี้ช่วยคุณวางแผนการชำระหนี้ และป้องกันปัญหาการเงินในอนาคต

 4. การเตรียมเอกสารสรรพากร: หากคุณต้องส่งเอกสารสรรพากร การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายช่วยให้คุณเตรียมข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์แก่การประสานงานกับหน่วยงานภาษีได้อย่างถูกต้อง

 5. การปรับปรุงการบริหารการเงิน: การบันทึกรายรับ รายจ่าย ช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มการเงิน และทำให้คุณสามารถปรับปรุงแผนการเงินของคุณในระยะยาว

คุณสามารถติดตามอ่านบทความ หัวข้อ ควรรู้อะไรก่อนเริ่มต้นทำบัญชี คลิกที่ลิงก์ได้เลย

บัญชีรายรัย รายจ่าย จดทะเบียนบริษัท

บัญชีรายรับ รายจ่าย เบื้องต้นทำอย่างไร

1. ระบุรายรับ

 • รายรับ คือ เงินที่คุณได้รับจากทุกแหล่ง เช่น เงินเดือน, รายได้จากธุรกิจ, ดอกเบี้ย, ผลประกอบการ, หรือแหล่งรายได้อื่น ๆ
 • ระบุและบันทึกรายรับทุกอย่างในบัญชีรายรับของคุณ อาจจะจดไว้ในสมุด หรือโปรแกรมก็ได้

2. ระบุรายจ่าย:

 • รายจ่าย คือ เงินที่คุณใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน, ค่าน้ำ-ไฟ, ค่าสินค้า, ค่าบริการ, การผ่อนชำระหนี้, การลงทุน, หรือรายจ่ายอื่น ๆ
 • ระบุและบันทึกรายจ่ายทั้งหมดในบัญชีรายจ่ายของคุณ

3. จัดเก็บรายการบัญชี:

 • สร้างรายการบัญชีสำหรับรายรับ และรายจ่าย ใช้ชื่อที่เข้าใจง่าย และมีประโยชน์ เช่น เงินเดือน, ค่าบ้าน, ค่าอาหาร, ค่าน้ำ-ไฟ และอื่น ๆ

4. บันทึกรายรับ และรายจ่ายทุกวันหรือรายสัปดาห์

 • ใช้สมุด หรือโปรแกรมบันทึกรายรับ และรายจ่าย เพื่อบันทึกรายการทุกวันหรือรายสัปดาห์

5. จัดเก็บใบเสร็จ และเอกสารทางการเงิน

 • อย่าลืมเก็บใบเสร็จ และเอกสารทางการเงินทั้งหมด เพื่อให้มีบันทึก และหลักฐานสำหรับรายการบัญชีของคุณ

6. สรุปและตรวจสอบรายการบัญชี

 • ทุกสิ้นเดือนหรือรายไตรมาส สรุปรายการบัญชี และตรวจสอบว่า รายรับมากกว่ารายจ่ายหรือไม่ นี้จะช่วยให้คุณทราบถึงสถานะการเงินของคุณ

บัญชีรายรับ รายจ่าย ควรทำเอง หรือใช้ผู้เชี่ยวชาญ

การทำบัญชีเองเป็นไปได้ แต่หากมีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือซับซ้อน หรือหากคุณไม่มีความเชี่ยวชาญในการบัญชี คุณอาจต้องใช้บริการผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน เพื่อความสะดวกในการจัดการเอกสารที่ยุ่งยาก

สามารถทำบัญชีเองได้

 • สำหรับบุคคลทั่วไป หากคุณเป็นบุคคลทั่วไป และมีการรับรายได้ หรือจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นประจำ การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายเองสามารถทำได้โดยใช้สมุดบัญชีหรือโปรแกรมบัญชีที่ง่ายต่อการใช้งาน เป็นวิธีที่คุณสามารถควบคุมการเงินส่วนตัวของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สำหรับธุรกิจเล็ก ๆ หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือร้านค้าเล็ก ๆ การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายเองเป็นไปได้ โดยใช้โปรแกรมบัญชีหรือแอปพลิเคชันที่ช่วยในการบันทึกข้อมูลการเงินของธุรกิจ

 

ใช้ผู้เชี่ยวชาญ

 • สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ หรือธุรกิจที่มีความซับซ้อนในการเงิน การใช้ผู้เชี่ยวชาญ ในการบัญชีเป็นทางเลือกที่ดี เพื่อให้คุณมั่นใจว่าบัญชีของคุณถูกบันทึก และรายงานตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎหมายสรรพากระหว่างการดำเนินธุรกิจ
 • สำหรับการวางแผนการเงินที่ซับซ้อน ถ้าคุณมีการลงทุน หรือความผูกพันในการเงินที่ซับซ้อน เช่น การลงทุนในตลาดทุน หรือการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การใช้ที่ปรึกษาการเงินเป็นไปได้ เพื่อช่วยในการวางแผนการเงิน และการลงทุน

 

การตัดสินใจควรทำบัญชีรายรับ รายจ่ายเอง หรือใช้ผู้เชี่ยวชาญนั้นขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของการเงินของคุณ และการรับรายได้ หรือการดำเนินธุรกิจของคุณ หากคุณไม่มั่นใจควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในด้านบัญชี และการเงินเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสม สำหรับสถานการณ์ของคุณ

 •  
 1.  

ไม่อยากยุ่งยากเรื่องเอกสารด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชีปรึกษาเรา สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สุมทรปราการ

บริการด้านบัญชี

 • บันทึก บัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองและจัดทำบัญชีให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบการเงินให้ทุกรอบ 6 เดือนและรายปี พร้อมจัดทำพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำบัญชีทรัพย์สิน จัดทำรายละเอียดบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้
 • จัดทำงบกำไรขาดทุนประจำเดือน (Draft)
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
 • จัดทำบัญชีเงินเดือน คำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่าพาหนะ อื่นๆ

บริการตรวจสอบบัญชี/ปิดงบการเงินสิ้นปี (Audit Service)

 • จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน,งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด
 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) และนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารเพื่อนำส่งงบการเงินยื่นกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์(ภงด.50,ภงด.51,บอจ.5,ส.บช.3)
 • จัดเตรียม ข้อมูล เอกสารเพื่อนำส่งงบ กับกระทรวงพาณิชย์ ผ่าานระบบ DBD e-Filing

บริการตรวจสอบบัญชี/ปิดงบการเงินสิ้นปี (Audit Service)

 • จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน,งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด
 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) และนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารเพื่อนำส่งงบการเงินยื่นกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์(ภงด.50,ภงด.51,บอจ.5,ส.บช.3)
 • จัดเตรียม ข้อมูล เอกสารเพื่อนำส่งงบ กับกระทรวงพาณิชย์ ผ่าานระบบ DBD e-Filing

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษี รายเดือน (Accounting and Tax Service)

 • บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีเงินได้ ( ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 )
 • บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30 ภพ.36)
 • บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำแบบนำส่งประกันสังคม,กองทุนทดแทนพร้อมทั้งนำส่งประกันสังคม
 • บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไปและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นต้น
 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปี วางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร และวางแผนภาษีเพื่อให้กิจการของท่านประหยัดภาษี

บริการด้านอื่นๆของเรา

 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร
 • จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์
 • ให้คำปรึกษา ปัญหาด้านกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษา ด้านแหล่งเงินทุน การเขียนโครงการเพื่อยื่นกู้
 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชี เพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • ให้คำปรึกษา ด้านการตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์ วิเคราะห์คู่แข่งทางการค้า
 • ให้คำปรึกษา เรื่องเอกสารการออกบิล การทำสต๊อกสินค้า การจัดเก็บเอกสาร
 • ให้คำปรึกษา ด้านทำเล จัดหาที่จดตั้งบริษัท รับแฟ็ก ส่งเอกสาร วางบิล เก็บเช็ค
ทำบัญชี-ตรวจสอบบัญชี-how to จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ-ภาษีเงินได้นิติบุคคล

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ต้อง สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี

การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารการเงิน และวางแผนอนาคตที่มั่นคงของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไป หรือธุรกิจ การบันทึกรายการบัญชีที่ดี จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงสถานะการเงินของคุณ และเตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างดี

สำนักงานพีรวิชญ์ ทำบัญชี สมุทรปราการ รับจดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี และยินดีเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีให้คุณ

ที่มา: กรรมสรรพากร

สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี รับจดบริษัท ทั้งรูปแบบออนไลน์ และแบบยื่นตรงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี ที่มีคุณภาพ มีผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ในการทำงาน มายาวนาน และมีทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการ 

ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมทั้งคำปรึกษาแนะนำเพื่อให้งาน จดทะเบียนบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักของกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจของคุณ ดำเนินไปด้วยความสะดวก และ มั่นคง”

บทความล่าสุด

  ทุนจดทะเบียนบริษัท ของคุณ ควรมีเท่าไหร่ ?

  December 22, 2023|

  ข้อสังเกตง่ายๆ บริษัทของคุณ ควรมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ? พีรวิชญ์ จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ราคาถูก คุ้มค่า การันตีประสบการณ์กว่า 20…

  Load More

  End of Content.

  รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี
  เริ่มต้น 1,000 บาท

  จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ

  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ

  รับจบทุกปัญหา ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท พร้อมให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี เพื่อให้คุณมีเวลาเพิ่มในการขยายธุรกิจ

  ทําบัญชีสมุทรปราการ logo
  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท และภาษี ถูกต้องตามหลักของกฏหมาย

  Contact Info